Disclaimer en veiligheidsinformatie

Deze informatie (en eventuele bijbehorende materiaal) is niet bedoeld om de aandacht of het advies van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te vervangen. Iedereen die wenst over te gaan op een dieet, supplement, lichaamsbeweging, of andere levensstijl , ter voorkoming of behandeling van een bepaalde ziekte of aandoening, moet eerst een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener raadplegen .
Zwangere vrouwen in het bijzonder moeten het advies van een specialist raadplegen voordat u de tips op de website volgt. De op deze website beschreven protocollen en beschrijvingen zijn alleen voor volwassenen, tenzij anders vermeld. De productlabels bevatten belangrijke informatie over veiligheid. De door de fabrikanten opgestelde productinformatie over bijwerkingen, interacties, contra-indicatie(s) en adviesdoseringen moet zorgvuldig worden gelezen, beoordeeld en gecontroleerd voorafgaand aan het gebruik . Nationale, provinciale en lokale wetten kunnen verschillen met betrekking tot het gebruik. De lezer neemt het risico van letsel. De auteurs en uitgevers, de aangesloten bedrijven en rechtverkrijgenden zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en / of schade aan personen die voortvloeien uit dit protocol en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor eventuele nadelige effecten als gevolg van het gebruik van de informatie houder hierin.

De protocollen bevatten vele onderwerpen die aan verandering onderhevig zijn. Onze voorgestelde protocollen kunnen niet garanderen voordelen te hebben voor de gezondheid. De uitgever heeft geen onafhankelijke verificatie van de gegevens hierin opgenomen, en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de literatuur van de hand.