‘Een organofosfaat vergiftiging wordt vaak niet als zodanig (h)erkend.’

Klachten door vliegen

Regelmatig zien we dat er klachten optreden bij mensen die vliegreizen maken. Cockpit- en cabinepersoneel, maar ook frequent flyers verblijven vaak (soms dagelijks en langdurig) aan boord van vliegtuigen. Zelfs vakantiegangers komen soms thuis met lichamelijke klachten na hun vliegreis. Deze klachten worden vaak toegeschreven aan jetlag, airconditioning, rondgaande virussen of iets dergelijks. Maar is dat wel de werkelijke oorzaak? Zorg dat je op de hoogte bent van de gezondheidsrisico’s die het vliegen met zich meebrengt. Inmiddels hebben we bij Lifemedic een enorme kennis en ervaring op het gebied van behandeling van deze gezondheidsklachten.

Maak een afspraak

Lifemedic werkt nauw samen met Stichting Fly Aware, een non-profit organisatie die mensen met klachten, gerelateerd aan het vliegen, voorziet van informatie en advies en ondersteuning biedt. Wil je meer informatie over deze stichting? Klik dan op de Fly Aware button. 

Meer over deze klachten

Aerotoxic Syndrome is de naam voor klachten die mogelijk worden veroorzaakt doordat luchtverversing in de vliegtuigcabine plaatsvindt, door de motoren heen. Deze lucht, vol met verontreinigingen uit de motor, komt helaas ongefilterd de cabine in en is giftig. De enige uitzondering is de Boeing 787, Dreamliner, waarbij de luchtverversing niet door de motoren geleid wordt. De symptomen van het Aerotoxic Syndrome zijn feitelijk het directe gevolg van vergiftiging door organofosfaten.

Als gevolg van een Fume Event, waarbij door een technische storing plotseling relatief grote hoeveelheden van deze stoffen (dampen en rook) in de cabine voorkomen, kan de lucht aan boord ook ernstig verontreinigd raken. Maar ook door herhaaldelijke blootstelling aan kleine hoeveelheden van deze stoffen over een langere periode, de zogenaamde ‘Long Term Low Level Exposure’. Deze hoeveelheden zijn te klein om zichtbaar of ruikbaar te zijn, maar toch meer dan een bepaald persoon per etmaal kan afbreken (dit vermogen is genetisch bepaald en per persoon verschillend). Het gevolg is dat het ‘teveel’ aan gifstoffen wordt opgeslagen in het lichaam (met name in vetweefsel). Er treedt op die manier een sluipende opbouw op van gifstoffen die men niet meer kwijtraakt. Dit wordt het stapeleffect genoemd. Daar ben je je niet direct bewust van, totdat een kritische grens bereikt wordt. Hierdoor kan het zijn dat je heel lang denkt (soms wel dertig jaar of nog meer) dat je ‘nergens last van hebt’ en vervolgens ‘zomaar’ ineens ernstige klachten ontwikkelt. 

Helaas worden (veelal neurologische) symptomen door behandelende artsen vaak niet (h)erkend als organofosfaat vergiftiging. Daardoor krijgen veel Aerotoxic Syndrome patiënten een verkeerde diagnose (zoals een burn-out, MS, Parkinson, etc.) De vaak zware medicijnen die vervolgens worden voorgeschreven, waaronder antidepressiva, helpen uiteraard niet voor de kwaal. Daarentegen leveren ze wel een flinke extra belasting op voor o.a. de lever, die toch al op volle toeren werkt om te proberen het lichaam te ontgiften.

Wat te doen?

 • Extreme vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Geheugenverlies
 • Concentratieverlies
 • Spierzwakte
 • Tremoren
 • Onscherp zien
 • Misselijkheid
 • Vertigo
 • Duizeligheid
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Oogirritatie
 • Koude handen en voeten
 • Ademhalingsproblemen
 • Hartproblemen

Heb jij gevlogen en herken je een of meerdere symptomen? Maak dan een afspraak om te bespreken of en hoe wij je via leefstijlgeneeskunde kunnen helpen.

Andere veelvoorkomende aandoeningen

Niet herkenbaar, maar wel last van andere klachten? Ook dan ben je bij ons meer dan welkom.
Lifemedic bekijkt altijd per persoon wat het lichaam nodig heeft om zo optimaal mogelijk te presteren.
Burnout
Stress
Migraine
Migraine
Moeheid
Slape-
loosheid
Darm-
klachten
Hulp bij
afvallen
Choles-
terol
Kramp